In de afgelopen jaren is Planon Universe getransformeerd tot een krachtig enterprise-platform, dat op een gestandaardiseerde manier meer flexibiliteit, schaalbaarheid en connectiviteit biedt. Om het volledige potentieel ervan te benutten, hebben we uw medewerking nodig om uw op maat gemaakte software voor te bereiden op compatibiliteit met onze nieuwe Planon Platform-aanpak. In dit document worden de stappen uitgelegd.

Planon Platform

De ware kracht van een platform ligt in het vermogen om groei te bevorderen door verbindingen te faciliteren. De waarde ervan gaat verder dan de inherente kenmerken, omdat het gedijt op het vermogen om externe tools, teams, data en processen naadloos met elkaar te verbinden. Het Planon-platform belichaamt dit principe. In dit document wordt op maat gemaakte software die op dit nieuwe platform is geïmplementeerd aangeduid als App(s). Verwijzing naar "SLA-TMS" betekent "Service Level Agreement Tailor Made Software".

Uw actie is nodig om aangepaste software te migreren naar app(s)

Het Planon Platform brengt veel voordelen met zich mee en om de geboden voordelen volledig te benutten, is het noodzakelijk om alle maatwerksoftware die momenteel op het oudere platform draait, te migreren.

Voordelen van het nieuwe platform:

 • Maatwerk: een klant kan zelfstandig zijn eigen apps bouwen of partners vragen om oplossingen te bouwen en te leveren in de vorm van apps
 • Betere ondersteuning: uitgebreide documentatie, handleidingen, vraag- en antwoordforums zijn beschikbaar voor begeleiding
 • Verbeterde ontwikkelervaring: geautomatiseerd bouwen en publiceren van apps, verbeterde versie-ondersteuning met app-compatibiliteit met Planon-release
 • Flexibiliteit: gebruik eigen versie van externe bibliotheken in plaats van die van Planon
 • Voordelen voor partners: licentieondersteuning voor partners en Planon
 • Krachtiger dan voorheen: speciale IDE, vooraf gedefinieerde configuraties, mogelijkheid om vrije velden op aanvraag te configureren, domeinspecifieke API's, verbeterde en nieuwe generieke API's zoals Event Connector, Custom Pages/dialogs/step views/Gadgets (gebaseerd op Wicket of Angular), Mailers, Event logging, Local storages, Talk workers, etc.

Het doel is om de migratie van alle maatwerksoftware onder SLA-TMS tegen 01 juli 2026 af te ronden (Live versie 131). Voor Cloud-klanten die driemaandelijkse upgrades hebben, dus geen Upgrade Control gecontracteerd, is de sluitingsdatum 01 juli 2026 (Live versie 131). De klanten die Upgrade Control hebben gecontracteerd, krijgen een overgansperiode van 1 jaar. De uiterste datum is daarom 01 juli 2027 (Live-versie 143). Gedurende deze overgangsperiode van een jaar - zolang de klanten op Live-versie 130 of lager zitten - blijft de aangepaste software op het oude platform werken.

a) Voor maatwerksoftware die Planon voor u heeft ontwikkeld en als u een contract heeft gesloten met Planon voor de levering van SLA-TMS, faciliteert Planon de migratie. Op 15 juli 2024 start het migratieproces van maatwerksoftware van het oude platform naar app(s) op het nieuwe platform. Het doel is om de migratie van alle maatwerksoftware onder SLA-TMS binnen de hierboven genoemde tijdlijnen af te ronden. Planon zal klanten over het algemeen migreren in de volgorde die door Planon wordt bepaald, rekening houdend met upgradevensters van klanten en andere beperkingen. Klanten kunnen echter om prioritering vragen, wat van geval tot geval zal worden bekeken. De klant wordt goed geïnformeerd voordat de migratie begint. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over de tijdlijnen van uw aangepaste softwaremigratie naar app(s) op het nieuwe platform.

b) Voor op maat gemaakte software die Planon voor u heeft ontwikkeld, geldt dat als u GEEN contract heeft gesloten met Planon voor het leveren van SLA-TMS, u er rekening mee moet houden dat vanaf Live versie 131 aangepaste softwaresystemen op het oude platform niet langer operationeel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om contact op te nemen met Planon en de migratie te faciliteren binnen de hierboven genoemde tijdlijnen. Dit maakt het mogelijk om de functionaliteit en compatibiliteit van deze systemen binnen de nieuwe platformomgeving voort te zetten. Als u hiervoor ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met uw accountmanager om te bepalen of we u kunnen helpen.

c) Houd er rekening mee dat vanaf Live versie 131, de op maat gemaakte softwaresystemen op het oude platform niet meer operationeel zijn op de nieuwste versie van de Planon-software. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de migratie te faciliteren volgens de hierboven genoemde tijdlijnen. Dit zorgt voor de blijvende functionaliteit en compatibiliteit van deze systemen binnen de nieuwe platformomgeving. Als u hiervoor ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met uw accountmanager om te bepalen of we u kunnen helpen.

Migratiecriteria

Overzicht van de migratie van customised software naar Planon Platform.

 • Als de klant de maatwerksoftware op het oude platform heeft geïmplementeerd en verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan, dan is de klant verplicht om de migratie af te handelen.
 • Als Planon de maatwerksoftware op het oude platform heeft geïmplementeerd en er geen SLA-TMS -contract is, dan moet de klant de migratie faciliteren door contact op te nemen met de accountmanager van Planon.
 • Als Planon de maatwerksoftware heeft geïmplementeerd en er een SLA-TMS -contract is afgesloten, dan begeleidt Planon de migratie.

  Impact op de klant

  • Wanneer we opnieuw moeten implementeren of configureren, kan er enige downtime zijn en de duur is afhankelijk van het aantal oplossingen dat moet worden geconverteerd. Planon plant dit in samenwerking met de klant.
  • In sommige gevallen is het mogelijk dat bepaalde componenten niet exact kunnen worden gemigreerd. In dergelijke gevallen zal Planon samenwerken met de klant om de benodigde functionaliteit te bespreken en deze opnieuw te bouwen.
  • Als er een derde partij bij betrokken is en een oplossing helemaal opnieuw moet worden opgebouwd, zal de klant bijeenkomsten moeten regelen met de externe leverancier.

   Betrokkenheid van de klant

   Als het gaat om klantbetrokkenheid tijdens het conversieproces:

   • We moedigen discussies aan over mogelijke verbeteringen of aanpassingen aan bestaande oplossingen.
   • De deelname van de klant is van vitaal belang bij het testen en accepteren van de omgebouwde oplossingen.
   • We waarderen de ondersteuning van de klant tijdens de implementatiefase enorm.

    Betrokkenheid van Planon

    Voor de maatwerksoftware die Planon voor u heeft ontwikkeld en waarvoor u een contract met Planon heeft gesloten voor de levering van SLA-TMS, zal Planon de klant begeleiden bij het gehele project, van analyse tot oplevering. Planon bepaalt in samenwerking met de klant wat wel en niet gemigreerd kan worden op oplossingen voor deze laatste. Zodra dit is vastgesteld, zal Planon het project opleveren, waardoor klantacceptatietests voor de app(s) mogelijk zijn en indien nodig postproductieondersteuning biedt als onderdeel van de SLA-TMS.

    We waarderen uw bereidheid om hier samen aan te werken!